Economie van Ierland

Economie van Ierland

Ierland heeft een lange tijd op het gebied van economie achtergelopen bij de andere landen uit de Europese Unie. Ierland was het armste land van West-Europa. Het land had een gebrek aan delfstoffen en eigen industrie en bovendien is de ligging relatief geïsoleerd. In de jaren ’90 is Ierland echter begonnen aan een forse economische groei. De werkloosheid laat een sterke daling zien. Buitenlandse bedrijven begonnen zich in Ierland te vestigen vanwege financiële voordelen, zoals lage belastingtarieven en lonen. Halverwege de jaren ’90 waren er circa 1.000 buitenlandse bedrijven in het land gevestigd. Een andere reden voor de economische groei is de financiële steun vanuit de Europese Unie.

Economische groei en krimp

Tussen 1995 en 2000 groeide de Ierse economie jaarlijks met bijna 10%. In 2006 was het zelfs het op een na rijkste land van de Europese Unie. Op wereldniveau was Ierland het op drie na rijkste land, na Luxemburg, Noorwegen en de VS. Destijds werd Ierland ook wel de Keltische Tijger genoemd. Dit is een verwijzing naar de bijnaam Aziatische Tijgers, landen die ook een enorme groei doormaakten. Helaas is het land net als zoveel andere landen inmiddels door de kredietcrisis getroffen. Even was er sprake van een economische krimp en vervolgens van een zeer kleine economische groei.

Belangrijke industrieën

De belangrijkste industrieën zijn de staalindustrie, de drank- en voedselindustrie en de machinebouw. Industrieën waar de laatste jaren veel groei te zien is zijn elektronica, farmacie en computers. Daarnaast zijn de textiel- en glasindustrie ook van belang. Er worden tevens verschillende delfstoffen gewonnen. Zo wordt er lood-zinkerts, kalksteen, gips, zwavelerts, kopererts en turf gedolven. Aan de kust in het zuidwesten worden aardgas en aardolie gewonnen. Deze industrie draagt flink bij aan de economie en ongeveer 20% van de Ierse bevolking werkt in deze sector.

Landbouw, visserij en veeteelt

De landbouw was belangrijk voor de Ierse economie. Het exporteren van vlees en het produceren van melk waren een belangrijke bron van inkomsten. Er worden in het land ook veel gerst, tarwe, aardappelen en suikerbieten verbouwd. De meeste landbouwbedrijven zijn klein, de grotere bedrijven richten zich vooral op de productie van slachtvee. Wat betreft de visserij lag de focus veelal op de export zalm, maar inmiddels is er ook sprake van zeevisserij. Door de toetreding tot de Europese Unie is er meer specialisatie en intensivering van de landbouw ontstaan. Hierdoor ging helaas ook werkgelegenheid verloren.

Handelssector

Zoals verteld is de export van medicijnen en van vlees een belangrijke bron van inkomsten. Er zijn ook nog andere exportproducten van belang, zoals zuivel, kleding, chemicaliën, machines en computers. De belangrijkste handelspartners van Ierland zijn Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De belangrijkste havens voor import en export liggen in Dublin en Cork.

Dienstensector

De dienstensector laat een sterke groei zien in Ierland. Er is relatief veel zakelijke en financiële dienstverlening. Er zijn grote internationale bedrijven gevestigd en ook worden er consumentenservices in Ierland gevestigd die zijn gericht op de Europese markt. Maar liefst driekwart van de Ierse bevolking werkt in de dienstensector.