Republiek Ierland

De geschiedenis van Ierland: Republiek Ierland

In de geschiedenis van Ierland speelt de strijd om onafhankelijkheid een grote rol. Jarenlang viel Ierland geheel of gedeeltelijk onder de Engelse kroon. Na een lange en heftige onafhankelijkheidsstrijd werd in 1949 eindelijk de Republiek Ierland uitgeroepen, die tot op heden bestaat onder deze naam. De meest republikeinse partij was Fianne Fáil, maar de republiek werd uiteindelijk door de coalitieregering uitgeroepen. De laatste banden met Groot-Brittannië werden hiermee verbroken.

The Troubles

In de Ierse Republiek en in Noord-Ierland was het lange tijd vrij vredig, totdat in 1966 de eerste voorvallen plaatsvonden die zouden leiden tot de burgeroorlog die bekend staat als The Troubles. Deze burgeroorlog duurde van 1966 tot 1998. Dit conflict kwam uiteindelijk ten einde bij het ondertekenen van het Goede Vrijdag-akkoord. In 1966 pleegde de Ulster Volunteer Force (UVF) drie moorden. De UVF was een illegale, paramilitaire organisatie. Na deze moorden werden de daders bestraft, maar de organisatie bleef bestaan. De officiële start van The Troubles wordt meestal gezien in 1968 toen er geweld uitbrak bij meerdere Burgerrechtenmarsen. Loyalisten van de protestanten vielen de protesterende mensen aan met knuppels. De politie werd ervan beschuldigd het geweld te hebben toegestaan. De onrusten hebben daarna nog jarenlang geduurd.

Ierse economie

Eind jaren ’90 was er een sterke economische opleving in Ierland. Het land had jarenlang achtergelopen bij andere landen uit de Europese Unie en was zelfs een tijd het armste land in West-Europa. De opleving was onder meer te danken aan economische hervorming en aan investeringen vanuit de Europese Gemeenschap. De groei was zo sterk dat Ierland de Keltische Tijger werd genoemd, naar de term Aziatische Tijger, een aanduiding voor Aziatische landen die economisch sterk groeiden. Ierland groeide jarenlang door en werd een van de rijkste landen van de wereld. Helaas sloeg ook in Ierland de Kredietcrisis toe, waardoor het land in een recessie viel.

Inwonersaantallen

Door de economische opleving groeide de bevolking van Ierland sterk tussen 1991 en 2006, met maar liefst circa 17%. Dit komt vooral door immigratie. Ierland had in 2016 bijna 5 miljoen inwoners. Dit is een stuk minder dan vroeger. In 1814 woonden er nog 6,5 miljoen Ieren in Ierland. Daarna is dit aantal telkens gedaald als gevolg van emigratie en de hongersnood in 1846. Het dieptepunt werd behaald in 1961, toen er nog maar 2,4 miljoen inwoners waren. Nadat Ierland lid werd van de Europese Unie in 1973 begon het aantal inwoners weer voorzichtig te stijgen. Ook toen kwamen er veel immigranten naar Ierland, waaronder veel Ieren die na hun verblijf in het buitenland weer wilden terugkeren naar hun eigen vaderland. Ierland is overigens geen lid van de NAVO.

Politiek na uitroeping van de Republiek

Hoewel Eamon De Valéra in 1948 tijdens de verkiezingen werd verslagen, werd hij in 1951 wederom minister-president. In 1959 werd hij president van de Republiek Ierland. Een belangrijke politieke ontwikkeling vond plaats in 1972, toen de rol van de Rooms-Katholieke kerk bij referenda werd afgeschaft. In 1973 werd Erskine Childers, een protestant, president. Hij werd opgevolgd door Cearbhall Ó Dálaigh, die tussen 1974 en 1976 president was. Daarna volgende Patrick Hillery, die het langer volhield: hij was president van 1976 tot 1990. In 1990 werd Mary Robinson tot president gekozen. Zij was een onafhankelijke kandidaat die steun kreeg van de sociaaldemocraten. Mary McAleese werd in 1997 president. Haar ambtstermijn werd in 2004 met zeven jaar verlengd. Er hadden zich namelijk geen tegenkandidaten gemeld bij de verkiezingen. Eind 2011 werd de nieuwe Ierse president Michael Higgins.

De bevolking

Hoewel de geschiedenis van Ierland bepaald niet gemakkelijk is geweest, zijn de Ieren vrolijke en optimistische mensen. Zij staan bekende om hun gastvrijheid en humor. Zij zijn erg geïnteresseerd in andere mensen en in de rest van de wereld. Als je Ieren wilt ontmoeten, dan kun je dat het beste proberen in de pub. De pub neemt namelijk een belangrijke plaats in in het leven van de Ieren. Het is een verlengde van hun huiskamer, waar zij familie en vrienden ontmoeten en waar zij het leven bespreken.

Cultuur en gebruiken

De Ieren zijn trots op hun historie. Door de lange geschiedenis van Ierland kennen de Ieren vele tradities die zij graag in ere houden. Zo wordt bijvoorbeeld nog elk jaar St. Patrick’s Day gevierd, waarbij de Ieren traditioneel in het groen gekleed gaan. Muziek en dans zijn eveneens belangrijke onderdelen van de Ierse cultuur. Er wordt nog veel traditionele muziek gespeeld en het land heeft grote muzikanten voortgebracht, zoals de band U2, Bob Geldoff, Sinéad O’Connor, Van Morrison, Enya en Johnny Logan. Deze laatste won voor Ierland twee keer het Eurovisiesongfestival. Ierland bracht ook vele bekende schrijvers en acteurs voort. Het officiële nationale symbool van het land is de Keltische harp. Deze staat op de Ierse Euro. Een ander nationaal symbool is de klaver met drie bladen, de Shamrock.

Katholicisme

Voor de Ieren speelt de kerk ook nu nog een grote rol in het dagelijks leven. Circa 90% van de Ieren is Katholiek. Een klein deel is protestants of heeft geen geloof. Veel Ieren bezoeken nog tenminste een keer per week de kerk. De kerk is ook een sociale ontmoetingsplaats. De laatste jaren neemt de populariteit van het geloof wel af onder jongeren, die zich de wet niet meer willen laten voorschrijven door het geloof. Toch is Ierland ook nu nog een bijzonder trouwe kerkprovincie. Pelgrimstochten zijn voor veel Ieren een manier om opofferingsgezindheid te laten zien.

Landschappen

Het Ierse landschap is prachtig en afwisselend. Er zijn ruige kustgebieden, rustige stranden, meren, rivieren, groene binnenlanden en je vindt er vele historische gebouwen. Niet voor niets dat toeristen die van de natuur, cultuur en sportieve activiteiten houden graag naar Ierland afreizen. Hoe mooi Ierland is blijkt ook wel uit het feit dat het regelmatig wordt gebruikt als decor voor films en series. Zo wordt een groot deel van de populaire serie Game of Thrones in Ierland opgenomen. Ook werden er opnames gemaakt voor de films Harry Potter and the Half Blood Prince, The Guns of Navarone, Ryan’s Daughter en The Princess Bride.