Vroeg Christelijk Ierland

De geschiedenis van Ierland: vroeg Christelijk Ierland

Tussen 400 en 795 ontstond het vroege Christendom in Ierland. In 430 werd de eerste Christelijke missionaris door de paus naar Ierland gestuurd. Zijn naam was Palladius. De opvolger van Palladius was de legendarische St. Patrick, die voluit Patricius of Saint Patrick heette. Hij werd bisschop van Ierland en groeide uit tot een nationale held door het zendingswerk dat hij verrichte. Hij wordt nog steeds jaarlijks geëerd tijdens de beroemde feestdag St. Patrick’s Day op 17 maart.

De invloed van St. Patrick

St. Patrick heeft een belangrijke invloed gehad op de geschiedenis van Ierland. Hij bracht de bisschoppelijke kerkhiërarchie naar het land. Hierbij bekleed de bisschop de belangrijkste kerkelijke functie. St. Patrick stichtte een groot aantal kloosters, zoveel dat de macht uiteindelijk begon te verschuiven van de bisschoppen naar de kloosters. Deze kloosters werden belangrijke geloofscentra die ook een grote rol speelden bij de opvoeding. Uiteindelijk hadden de monniken macht over de kerk. Dit is een uniek Iers systeem. St. Patrick schreef in de vijfde eeuw de eerste Ierse documenten. Ierland werd door zijn werk een bastion voor de Latijns- Christelijke beschaving. Nu nog steeds is de Shamrock, een klaver met drie blaadjes, aan de hand waarvan hij de Goddelijke Drie-eenheid uitlegde een nationaal symbool van Ierland.

Invloed van de kloosters

Uit de tijd van het ontstaan van de kloosters stammen ook meerdere Evangeliehandschriften. Het Book of Kells is hiervan de bekendste. Je kunt het Book of Kells zien in Dublin, in het Trinity College. In de kloosters werden ook Ierse missionarissen opgeleid die ervoor hebben gezorgd dat het Christendom zich heeft verspreid over West-Europa. De bekendste missionarissen zijn Sint-Columba en Sint-Brandaan.

Gouden Tijdperk

Na het stichten van de kloosters in en buiten Ierland en het verspreiden van het Christendom begon een voorspoedige periode voor Ierland. Deze periode wordt wel het Gouden Tijdperk genoemd. Er was sprake van een redelijke welvaart en Ierland was al sinds lange tijd niet meer geplunderd of binnengevallen. Omdat er onrust was in Europa kozen veel geleerden en kloosterordes ervoor om naar Ierland te vluchten. Deze aanwas zorgde voor het opbloeien van de wetenschap en de kunst. Met name de kunst van het illustreren en schrijven kwam tot een erg hoog niveau. Vanaf dat moment werd meer van de geschiedenis van het land gedocumenteerd, waardoor er vanaf deze periode meer over bekend is.

Evenwicht

Hoewel Ierland tegen het eind van de achttiende eeuw nog steeds was verdeeld in een groot aantal kleine koninkrijkjes, was het land wel verenigd op het gebied van cultuur, religie, taal en de wet. Gedurende het Gouden Tijdperk was er een machtsevenwicht tussen de kleine koninkrijkjes, omdat niet een van hen het hele land kon overheersen. Hierdoor waren er maar weinig conflicten.

Huidige rol van het geloof

Het geloof speelt nog steeds een grote rol in het leven van de Ieren. Ongeveer 90% van de bevolking is Katholiek. De meeste mensen bezoeken minimaal een keer per week een kerk. Onder jongeren begint het geloof wel minder populair te worden.